VÝROBOKPOPISBALENIEE-SHOP
HYDINA
BR 1 HYD-01 Výkrm brojlerov-štart, do 2 týždňov veku

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

BR 2 HYD-02 Výkrm brojlerov-rast, do 6 týždňov veku

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

BR 2 gr HYD-02gr Výkrm brojlerov-rast, do 6 týždňov veku - graulovaná forma

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

BR 3 HYD-03 Výkrm brojlerov-final, posledný týždeň výkrmu

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

BR 3 gr HYD-03gr Výkrm brojlerov-final, posledný týždeň výkrmu - granulovaná forma

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

K HYD-04 Odchov kurčiat na znášku, od 1. do 10. týždňa veku

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

KZK 1 HYD-05 Odchov kurčiat na znášku, od 11. do 17. týždňa veku

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

KZK 2 HYD-06 Odchov kurčiat na znášku, nad 17 týždňov veku

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

NVRM PREMIUM HYD-10 Nosnice v znáške PREMIUM

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

NVRM gr HYD-10gr Nosnice v znáške - granulovaná forma

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

MR 1 predšt. HYD-12 Výkrm moriek-štart, do 1. týždňa veku

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

MR 1 štart HYD-13 Výkrm moriek-predštartér, od 1 do 6 týždňov veku

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

MR 2 HYD-14 Výkrm moriek, od 6 do 9 týždňov veku

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

MR 2 gr HYD-14gr Výkrm moriek, od 6 do 9 týždňov veku - granulovaná forma

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

MR 3 HYD-15 Výkrm moriek, od 9 do 12 týždňov veku

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

MR 3 gr HYD-15gr Výkrm moriek, od 9 do 12 týždňov veku - granulovaná forma

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

MR 4 HYD-16 Výkrm moriek, nad 12 týždňov veku

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

MR 4 gr HYD-16gr Výkrm moriek, nad 12 týždňov veku - granulovaná forma

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

VKČ 1 HYD-19 Výkrm kačíc a husí-štartér, do 2 týždňov veku

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

VKČ 2 HYD-20 Výkrm kačíc a husí-dokrm, nad 2 týždňe veku

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

VKČ 2 gr HYD-20gr Výkrm kačíc a husí-dokrm, nad 2 týždňe veku - granulovaná forma

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

OŠÍPANÉ
ČOS 1 OŠ-01 Prasiatka vo veku 7 - 35 dní 25kg KÚPIŤ
ČOS 2 OŠ-02 Prasiatka vo veku 35 - 56 dní 25kg KÚPIŤ
A 1 OŠ-03 Výkrm ošípaných do 40 kg živej hmotnosti 25kg KÚPIŤ
VUL OŠ-06 Výkrm ošípaných nad 40 kg žiej hmotnosti 25kg KÚPIŤ
PBK OŠ-08 Prasné prasnice 25kg KÚPIŤ
PKK OŠ-09 Prasnice kojacie 25kg KÚPIŤ
OVCE A KOZY
ČOJ 1 OV-01 Výkrm jahniat do 35 dní veku 25kg KÚPIŤ
ČOJ 1 gr OV-01gr Výkrm jahniat do 35 dní veku - granulovaná forma 25kg KÚPIŤ
ČOJ 2 OV-02 Výkrm jahniat vo veku 35 - 100 dní 25kg KÚPIŤ
ČOJ 2 gr OV-02gr Výkrm jahniat vo veku 35 - 100 dní - granulovaná forma 25kg KÚPIŤ
VJ OV-03 Výkrm jahniat (kozliat) nad 100 dní veku 25kg KÚPIŤ
VJ gr OV-03gr Výkrm jahniat (kozliat) nad 100 dní veku - granulovaná forma 25kg KÚPIŤ
BAK OV-05 Ovce - bahnice (kozy) 25kg KÚPIŤ
BAK gr OV-05gr Ovce - bahnice (kozy) 25kg KÚPIŤ
HOVÄDZÍ DOBYTOK
TKŠ HD-02 Teľatá do 6 mesiacov 25kg KÚPIŤ
TKŠ gr HD-02gr Teľatá do 6 mesiacov - granulovaná forma 25kg KÚPIŤ
MDB HD-03 Mladý dobytok, 6 - 24 mes. veku (bielkovinový/v zime) 25kg KÚPIŤ
MDG HD-04 Mladý dobytok, 6 - 24 mes. veku (glycidový/v lete) 25kg KÚPIŤ
HŽB HD-05 Výkrm hovädzieho dobytka bielkovinový / v zime 25kg KÚPIŤ
HŽG HD-09 Výkrm hovädzieho dobytka glycidový / v lete 25kg KÚPIŤ
DOG HD-10 Dojnice - glycidové / v lete 25kg KÚPIŤ
DOP HD-11 Dojnice - produkčné / v zime 25kg KÚPIŤ
DOVP HD-12 Dojnice vysoko produkčné 25kg KÚPIŤ
KRÁLIKY
KKD O-10 Výkrm králikov - zelené granule s lucernou

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

KKD AdiCox O-10k Výkrm králikov s AdiCox - zelené granule s lucernou

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

KKD AdiCox + HUMAC O-10AH Výkrm králikov s AdiCox a HUMAC - zelené granule s lucernou 25kg KÚPIŤ
KONE A RATICOVÁ ZVER
Kone O-01 Krmivo pre kone 25kg KÚPIŤ
Kone - gr. O-01gr Krmivo pre kone - granulovaná forma 25kg KÚPIŤ
Ratice O-15 Krmivo pre raticovú zver 25kg KÚPIŤ
BIELKOVINOVÉ KONCENTRÁTY
10% BK Ošípané Komponent na domácu výrobu kŕmnej zmesi na výkrm ošípaných

20kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

30% BK Hydina Komponent na domácu výrobu kŕmnej zmesi na výkrm hydiny

20kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

OSTATNÉ

Šrot kukuričný

Šrot pšeničný

Šrot jačmenný

Pre všetky kategórie zvierat

25kg

25kg

25kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

KÚPIŤ

Pšenica

Kukurica

Jačmeň

Pre všetky kategórie zvierat

25kg

25kg

25kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

KÚPIŤ

Ovos Pre všetky kategórie zvierat 35kg KÚPIŤ
Sója šrot Sojový extrahovaný šrot - bielkovinová zložka krmiva

25kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

Repkový šrot Repkový extrahovaný šrot - bielkovinová zložka krmiva 25kg KÚPIŤ
Lucernové úsušky - granulované Lucerna siata granulovaná 25kg KÚPIŤ
Pšeničné otruby   25kg KÚPIŤ
Slnečnica Čierna nelúpaná 20kg KÚPIŤ
Kŕmny vápenec Zdroj vápnika pre zvieratá, alebo na vápnenie pôdy

40kg

10kg

KÚPIŤ

KÚPIŤ

Pigi Lac Mliečna náhrada pre prasiatka - mlieko sušené 25kg

KÚPIŤ

Golden Spezial Mlečna náhrada pre teľatá od 1. týždňa veku 25kg KÚPIŤ
Supramil Mliečna náhrada na výrobu mlieka pre teľatá 25kg

KÚPIŤ

Milk & Fat Mliečna náhrada na výrobu mlieka pre jahňatá 25kg KÚPIŤ
Kamenná soľ     Na objednávku