Kvalitné kŕmne zmesi, zdravé zvieratá a vysoká úžitkovosť sú už 3 generácie v našej rodinnej firme TOMÁŠ, spol. s r.o. základné hodnoty ktoré vám ponúkame. Naše krmivá sú bez antibiotík, bez hormónov, bez živočíšnych múčok, bez chemických rastových stimulátorov a medzi prvými na Slovensku aj bez Geneticky Modifikovaných Organizmov ( bez GMO ).

Od roku 1992 sa naša spoločnosť postupne etabluje na slovenskom trhu. Súčasne používaná technológia je atypická so schopnosťou produkovať kŕmne zmesi o vysokej kvalite a homogenite. Ďalším znakom je schopnosť rýchlych a pružných zmien vyrábaných druhov kŕmnych zmesí a veľkostí vyrábaných sérií. Technológia je vhodná na výrobu všetkých druhov kŕmnych zmesí, medikovaných kŕmnych zmesí, bielkovinových koncentrátov. Výrobná kapacita linky je v súčasnosti 2 000 ton produkcie mesačne. Výrobný program spoločnosti dnes tvorí celkom 34 druhov finálnych produktov – kŕmnych zmesí a bielkovinových koncentrátov, vyrábaných v súlade s platnými normami a pod stálym dozorom ŠVS. Za rok 1995 bola spoločnosť v oblasti kvality produkcie kŕmnych zmesí vyhodnotená ÚKSUP-om Bratislava na poprednom mieste na Slovensku. Našim cieľom je trvalá výroba vysokokvalitných kŕmnych zmesí a bielkovinových koncentrátov. Zároveň poskytujeme odberateľom celý rad odborných služieb. Pôsobíme aj ako poradenské centrum v oblasti výživy zvierat.

Základným podnikateľským cieľom spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb odberateľom - chovateľom.

Staviame na - vysokej kvalite produkcie
- dodávkach v zmysle filozofie JUST IN TIME
- prijateľnej cenovej úrovni
- úzkej spolupráci

Popri veľkých odberateľoch – poľnohospodárske družstvá, štátne majetky, veľkochovy akciových spoločností a súkromných podnikateľov naša spoločnosť rozvíja služby aj pre drobných chovateľov v domácich podmienkach. K tomu slúži aj baliaca linka, ktorú spoločnosť uviedla do chodu v roku 2005 a ktorá umožňuje balenie našich výrobkov v 10 až 25kg hmotnosti.

Rozširuje kontakty na rôzne obchodné spoločnosti, ktoré prevádzkujú maloobchodnú sieť, živnostníkov a ostatné subjekty, ktorým sme schopní poskytnúť zaujímavé zľavy k cenám. Veríme, že uvedené princípy a zámery, ktoré sa nám darí plniť, budú tiež pre Vás argumentom a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

main

Medzi naše hlavné činnosti patrí:

 • predaj vlastných Výrobkov
  • kŕmne zmesi - krmivá
  • granulované krmivá ( hydina, telatá, králiky, ovce, kozy, kone )
  • bielkovinové koncentráty
  • šrotované obilie
 • predaj obilia, kukurice, slnečnice
 • predaj ostatných surovín a komponentov potrebných k chovu hospodárskych zvierat obr slovensky vyrobok
  (mliečne nahrážky, minerálnovitamínové doplnky, sojový šrot, vápenec)
 • rozvoz vrecovaných aj voľne ložených krmív
 • poradenskú činnosť v oblasti výživy zvierat
 • informačnú a sprostredkovateľskú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania

Spoločnosť nakupuje:

 • obilie
 • technické komponenty (minerálno-vitamínové doplnky)

Mimoriadna ponuka:

 • bielkovinové koncentráty k výrobe kompletných a doplnkových krmív pre chov hospodárskych zvierat
 • medikované krmivá na objednávku od 500 kg
 • krmivá podľa individuálnych receptúr na požiadanie zákazníka

Spoločnosť poskytuje svoje služby pre:

 • poľnohospodárske družstvá
 • individuálnych chovateľov
 • obchodné organizácie
 • ostatné fyzické a právnické subjekty