Ďakujeme za podporu našej 32. Oblastnej výstavy zvieratOblastná výstava zvierat Žiar nad Hronom 2023 2

Žiar nad Hronom 2023, ktorá bola 7. a 8.10.2023.

Váš banner bol na výstave umiestnený a zhliadlo ho veľké
množstvo návštevníkov. Reklamné letáky sa tiež rozchytali.
Za doručené krmivo a podporu ešte raz ďakujeme.
Chovatelia / vystavovatelia boli veľmi spokojní.

Čierťaský Stanislav - tajomník OV SZCH Pohronie
www.ovszchpohronie.pageride.comOblastná výstava zvierat Žiar nad Hronom 2023